Activiteiten 2002-2004

2004

16 december Groningen: Synagoge. Kort optreden tijdens concert van Kereoni

7 november Zuidwolde: kerk. Concert samen met het koor 4 Mei-Projekt

1 oktober Groningen: Prinsentheater. Kort optreden in de 'vrijdagavondsalon'

2 juli Groningen: Muziekschool. Open repetitie/presentatie tijdens muziekschoolavond

8 februari Leegkerk (bij Groningen): kerk. Concert (eerste door onszelf georganiseerde concert)

2003

18 december Groningen: Muziekschool. Optreden op muziekschoolavond

22 november Groningen: Doopsgezinde kerk. Concert samen het het koor 4 Mei-Projekt

7 november Groningen: Noorderbad. Optreden op muziekschoolavond.

2002

22 november Groningen: Noorderbad. Optreden tijdens kooravond Muziekschool.

13 oktober Noorddijk (bij Groningen): Stefanuskerk. Deelname aan 'Korenronde' georganiseerd door SAKO (samenwerkende korenorganisaties Groningen)

21 juni Groningen: Muziekschool. Optreden.

25 mei Groningen: Muziekschool. Optreden op open dag.

7 april Groningen: Oosterpoort. Optreden in het kader van ZingZing.

voorjaar Groningen: Gasuniegebouw. Drie optredens op avonden voor de Vrienden van het Groninger Museum. In het kader van de grote tentoonstelling over de Russische schilder Ilja Repin. Samen met het (nu niet meer bestaande) koor van de vereniging voor slavistiek Severjanin

24 februari Groningen: Openbare Bibliotheek. Optreden.