informatie over Caucasica

We oefenen 1 x per week, op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00, in
AC de Holm
Folkingestraat 9b
9711 JS Groningen

De Holm ligt in de binnenstad en is goed bereikbaar.

We zijn vooral op zoek naar tenoren, er is beperkt ruimte voor andere stemmen. Een goede stembeheersing is vereist; bij twijfel kan de dirigent een stemtest afnemen.
De contributie bedraagt €200 per jaar.
Met een Stadjerspas kun je €20 korting krijgen, misschien kan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur je contributie betalen.
In de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie van het voortgezet onderwijs vinden geen repetities plaats.
Wilt u eens een repetitie bijwonen? Neem contact met ons op, zie daarvoor de contactpagina.

concert Groningen 2013 Om u een indruk te geven van ons repertoire volgt hier een selectie uit ons concert Kinderlijke Waanzin op 9 juni 2013:


Activiteiten

In ons activiteitenoverzicht staan al onze optredens en andere activiteiten vermeld.

Foto's van onze optredens

Van elk concert is één foto beschikbaar voor algemeen gebruik:
https://www.flickr.com/photos/caucasicagroningen/sets/
Mocht u als bezoeker foto's of filmpjes tijdens onze concerten hebben gemaakt, dan horen wij dat graag! U kunt contact opnemen met webmaster@caucasica.nl.